2005-09-16 besökte vi Visby och fick vara med i P4-Gotlands
direktsändning av Maris Café.Nedan några utdrag ur programmet i kronologisk ordning:

Inledande intervju med Göran om Mysing

Java Jive

Intervju med Ingrid och Marit

Himlasprång

Ett kök är vackrast

Litet bo jag sätta vill

Intervju med Göran; mera om Mysing och de två låtarna innan

Melon (Blue moon)