Kontakt

Gruppens ledare, Göran M Hägg, når Du via mail här.

Gruppens kassör, Per Garberg, når du via mail här.

Vill du betala oss pengar så har vi PlusGiro nr: 56 89 10-4

Vårt organisationsnummer som ideell förening är: 802009-8474