Några låtar inspelade från vår julkonsert
i Norska kyrkan 9/12, 2023:

Hela programmet hittar du här.

Lyssna på några av sångerna genom att klicka på de
understrukna titlarna!

En luciasång:
Strålande helgonfé

Urpremiär för Görans nya sång:
Julen nalkas

Görans sång:
Ett barn

Benny Andersson måste också vara med! (text: Kristina Lugn):
En skrift i snön solo: Gun-Britt

En fransk julsång:
Quelle est cette odeur agréable solo: Gun-Britt

En julsång från Karibien (förinspelat komp eftersom vår
flöjtspelande Barbro blev sjuk):
The virgin Mary had a baby boy

Och så får vi ju inte glömma tomten!:
Snälla tomten

Och till slut önskade alla stämmor en riktigt God Jul!:
En körgod jul